Program

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
PRZESTRZENIE POSTHUMANIZMU I EKOLOGII

 

18 kwietnia

8.30-9.30        rejestracja uczestników

sala 2.06

9.30-10.00      otwarcie konferencji: Marek Kaźmierczak, Grażyna Gajewska

10.00-10.30    Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Słomiane podmioty antropocenu

10.30-11.00    Justyna Tymieniecka-Suchanek, Wegetarianizm w Rosji na przełomie XIX/XX wieku

11.00-11.15    dyskusja

11.15-11.45    przerwa kawowa

sala 2.06

Antropocen, czyli o ujarzmianiu i poskramianiu przyrody (sesję prowadzi Agnieszka F. Pawlak)

11.45-12.15    Aleksandra Brylska, O ustanowieniu nowej relacji człowieka ze środowiskiem w dobie antropocenu

12.15-12.45    Marcin Krassowski, Koncepcja zrównoważenia według Global Ecovillage Netwo

12.45-13.15    Miłosz Markiewicz, Ku posthumanistycznej wspólnocie. Eco-logika, czyli myślenie domem

13.15-13.45    Wojciech Trempała, Antropocentryzm i biocentryzm w postawach młodzieży i dorosłych wobec przyrody – refleksje empiryczne

13.45-14.00    dyskusja

14.15-15.15    przerwa obiadowa

 sala 2.06

Etyka wobec zwierząt udomowionych i nieudomowionych – część 1 (sesję prowadzi Ewelina Szurgot-Prus)
15.15-15.45    Sylwia Gręda, Zwierzę (nie) jest rzeczą. Podmiotowość prawna oraz moralna zwierząt

15.45-16.15    Łucja Lange, Między nadużyciem a dbaniem o dobrostan zwierząt

16.15-16.45    Daryna Kharuk, Problem rehabilitacji dzikich zwierząt: doświadczenia ukraińskie

16.45-17.00    dyskusja

17.00-17.30    przerwa kawowa

sala 1.34

Miejsce ludzi pośród innych bytów w różnych religiach (sesję prowadzi Marek Kaźmierczak)

11.45-12.15    „Kot albo kotka kotka bydlę rozumne jest a „Ewangelia stworzenia” – dwa spojrzenia na zwierzęta (XVI-wieczny Herbarz Marcina Siennika i XXI-wieczna encyklika Papieża Franciszka Laudate Si)

12.15-12.45    Sergiusz Anoszko, Nowe ruchy religijne a koncepcje zrównoważonego rozwoju: ekoteologia Wiary Bahà’i

12.45-13.15    Magdalena Kiełkowicz-Werner, Doświadczanie środowiska naturalnego. Nowy pragmatyzm w ekofilozofii

13.15-13.30    przerwa

13.30-14.00    Małgorzata Obrycka, Postulaty posthumanistyczne w przestrzeni etyki niezależnej

14.00-14.30    Michał Latawiec, Wokół odpowiedzialności za przyrodę

14.30-14.45    dyskusja

14.45-15.15    przerwa obiadowa

sala 1.34

Między technologią, polityką i przyrodą – część 1 (sesję prowadzi Marek Kaźmierczak)

15.15-15.45    Grzegorz Zyzik, Grywalność czy refleksja? Gry wideo i dyskurs posthumanistyczny

15.45-16.15    Ada Florentyna Pawlak, Transhumanistyczne monstruarium. Kultura biohakerów

16.15-16.45    Małgorzata Deszcz, Krzysztof Sarniak, Paulina Wiatrowska, Studenckie projekty ekologiczne

16.45-17.00    dyskusja

17.00-17.30    przerwa kawowa

sala 1.26

Wegetarianizm i weganizm jako projekty etyczne i style życia (sesję prowadzi Maria Tomczak)

11.45-12.15    Dariusz Gzyra, O abolicję wegetarianizmu

12.15-12.45    Michał Krzyżanowski, Działalność brytyjskiego Stowarzyszenia Wegetarian w drugiej w drugiej połowie XIX wieku na tle przemian społecznych epoki

12.45-13.15    Paweł Pasieka, „Niech zginą nałogi mięsno-wódczano-tytoniowo-modne” – programy i idee polskich wegetarian XIX i początku XX stulecia

13.15-13.30    dyskusja

14.15-15.15    przerwa obiadowa

sala 1.26

Posthumanizm/ekologia we współczesnej literaturze – część 1 (sesję prowadzi Justyna Tymieniecka-Suchanek)

15.15-15.45    Martyna Pańczak, „Czworonożne, kosmate, skrzydlate” – zwierzęta w kobiecych autobiografiach

15.45-16.15    Wit Pietrzak, Tom McCarthy i powieść po człowieku

16.15-16.45    Paulina Rydz, Posthumanizm w eseju o pszczołach Maurice’a Maeterlincka

16.45-17.00    dyskusja

17.00-17.30    przerwa kawowa

aula

17.30-19.00    WRO in Tour – podróżujący program prac wideo i dokumentacji działań artystycznych

19.15 – kolacja

…………………………………………………………………………………………………..

 19 kwietnia

9.00-10.00      śniadanie

sala 1.26

Posthumanizm/ekologia we współczesnej literaturze – część 2 (sesję prowadzi Justyna Polanowska)

10.00-10.30    Marta Stusek, Milczące wiersze. Obraz i podmiot na tle ekopoetyki: Gutorow – Nowakowska – Suwiński

10.30-11.00    Helena Hejman, Ciało protetyczne. Pieśni kalekujące Bolesława Leśmiana

11.00-11.15    dyskusja

11.15-11.30    przerwa

sala 1.26

Posthumanizm/ekologia we współczesnej literaturze – część 3 (sesję prowadzi Marta Stusek)

11.30-12.00    Joanna Bednarek, Skandal: posthumanistyczna instrukcja obsługi

12.00-12.30    Agnieszka Budnik, Stanisław Lem – z fikcji literackiej do nauk o życiu

12.30-13.00    Justyna Polanowska, Transczłowiek czy postczłowiek? Różne oblicza potworności w powieści Tiiny Raevaary, Krew, która krąży w twoich żyłach

13.00-13.30    Dawid Gostyński, Inne życie. Posthumanizm w polskiej poezji najnowszej

13.30-13.45    dyskusja

13.45-15.30    przerwa obiadowa i zakończenie konferencji

 sala 2.06

Etyka wobec zwierząt udomowionych i nieudomowionych – część 2 (sesję prowadzi Sylwia Szykowna)

10.00-10.30    Tomasz Karpiński, Miejsce i rola schronisk, bezpańskich zwierząt i wolontariuszy w kulturze

10.30-11.00    Aleksandra Jabłońska, Transmisja międzykulturowa między ludźmi a ptakami z rodziny krukowatych

11.00-11.30    Marek al. Sofij Han Ardabili, Post(humanistyczny)anarchizm jako nieantropocentryczna filozofia polityki

11.30-11.45    dyskusja

11.45-12.00    przerwa

sala 2.06

Posthumanizm/ekologia w sztukach plastycznych (sesję prowadzi Grażyna Gajewska)

12.00-12.30    Sylwia Szykowna, Beyond Human – sztuka w dobie posthumanizmu

12.30-13.00    Ewa Sobczyk, Bioart – zrozumieć Innego

13.00-13.30    Daria Lekowska, Czytanie (z) roślin. Twórczość Urszuli Zajączkowskiej

13.30-14.00    Małgorzata Kaczmarek, Roślina jako podmiot dzieła sztuki współczesnej

14.00-14.15    dyskusja

14.15-15.30    przerwa obiadowa i zakończenie konferencji

sala 1.34

Posthumanizm/ekologia w teatrze i filmie (sesję prowadzi Ewelina Szurgot-Prus)

11.30-12.00    Magdalena Pałka, Tendencje posthumanistyczne w teatrze i performance-art.

12.00-12.30    Marta Stańczyk, Na ołtarzu współczesnego arthouse’u – zabijanie zwierząt w filmie jako środek ekspresji

12.30-13.00    Michał Matuszewski, Szczurzy po(d)miot. Szczury w mieście i etyka dokumentu

13.0-13.30      Dorota Łagodzka, Martwe zające w akcjach Josepha Beuysa. Ciało zwierząt jako materiał sztuki

13.30-13.45    dyskusja

13.45-15.30    przerwa obiadowa i zakończenie konferencji

 

……………………………………………………………………………

18 kwietnia 2018 r., godz. 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program do wydruku: Program konferencji (1)

 

WRO on Tour w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

 

WRO on Tour to podróżujący program prac wideo i dokumentacji działań artystycznych, które miały miejsce w trakcie Biennale WRO 2017 zatytułowanego Draft Systems. Biennale WRO stanowi główne forum prezentacji współczesnych zjawisk związanych ze sztuką nowych mediów, będąc przy tym jednym z ważniejszych wydarzeń artystycznych w Europie. Od blisko 25 lat Centrum Sztuki WRO przybliża wiedzę na temat zjawisk artystycznych realizowanych na styku sztuki, komunikacji i mediów, realizując bogaty program wystawienniczy, edukacyjny, badawczy i wydawniczy. 18 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbędzie się pokaz WRO on Tour, prezentujący najciekawsze prace i artystów podejmujących temat zmienności organizujących świat systemów obejmujących zjawiska nie tylko estetyczne, ale także te związane ze światem polityki i gospodarki.

 

WRO

Reklamy