Jak dojechać

Jak dojechać

Do Gniezna można bezpośrednio dojechać pociągiem z Gdyni, Bydgoszczy, Olsztyna, Torunia, Warszawy, Zielonej Góry oraz Poznania. W przypadku dojazdu z odleglejszych miejsc zalecamy podróż z przesiadką w Poznaniu. Szczegółowy rozkład jazdy pod linkiem:

http://rozklad-pkp.pl/?utm_source=pkppl&utm_medium=boksrozklad&utm_campaign=pkppl&_ga=2.179073831.2097327808.1513600882-1316705308.1505206899

Z dworca najlepiej dojechać taksówką, koszt między 8-10 zł.

Dojazd samochodem jest również prosty, ponieważ do Gniezna z Poznania można dojechać drogą ekspresową S5. Udostępniamy miejsca parkingowe uczestnikom konferencji.

 

https://www.google.pl/maps?q=ike+uam&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiZ6fjTkpbYAhVFmbQKHddfAywQ_AUIDCgD

Reklamy

ceg

 

Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie jest jednostką podstawową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizującą badania w obszarze historii i kultury europejskiej oraz prowadzącą trzy unikatowe kierunki studiów. Zaangażowanie pracowników i energia studentów sprawiają, że działalność Instytutu wychodzi poza ramy czysto akademickie, istotnie zmieniając lokalną rzeczywistość kulturową.

 

Obszarem badawczym Instytutu Kultury Europejskiej jest europeistyka kulturowa. Pod pojęciem tym rozumiemy interdyscyplinarne badania nad dyfuzją  kulturową  kontynentu europejskiego w ujęciu historycznym, tj. od czasów antycznych po najnowsze, która doprowadziła do uformowania się i dalszego kształtowania kultury europejskiej w jej obecnym kształcie, charakteryzującym kontynent jako całość. Innymi słowy badania nad przeszłością kultury i jej zmiennością prowadzić mają do analizy współczesnej conditio Europaea, czyli zrozumienia dzisiejszej różnorodności, a zarazem jedności kulturowej kontynentu i mentalności Europejczyka.

 

Jesteśmy przekonani, iż istnieje potrzeba uzupełnienia pola badawczego z zakresu fenomenów nowoczesnej kultury europejskiej o problematykę współczesnych metod komunikacji, kluczowych dla zrozumienia dzisiejszego świata. Obok badań z historii kultury europejskiej w IKE prowadzone są badania z zakresu komunikacji masowej i środków społecznego przekazu (w ujęciu współczesnym i historycznym).

 

Wymienione badania mają charakter interdyscyplinarny (np. w zakresie prac dotyczących społecznej, kulturowej i komunikacyjnej odmienności kształtowania się kultur poszczególnych regionów Europy), oraz transdyscyplinarny (np. w zakresie łączącym  określone dziedziny nauk szczegółowych i humanistycznych, jak realizowane już w Gnieźnie projektz obszaru badań nad krajobrazem kulturowym). W związku z powyższym pojawia się konieczność podjęcia  zagadnień teoretycznych, które umożliwiłyby dostarczenie naukowcom metod przydatnych do analizowania różnych fenomenów kultury europejskiej (w zakresie przedstawianej problematyki). Czwarty obszar badań europeistyki kulturowej będzie zatem dotyczył formułowania teorii badań interdyscyplinarnych.

 

W konsekwencji rysują się trzy podstawowe i wspierające się bloki badań z zakresu europeistyki kulturowej:

  1. Historia kultury europejskiej
  2. Komunikacja masowa i środki społecznego przekazu
  3. Teorie badań interdyscyplinarnych

 

Oryginalne badania z zakresu europeistyki kulturowej możliwe są dzięki kadrze naukowej, która wywodzi się z różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych (zobacz listę pracowników Instytutu oraz ich biogramy naukowe).

 

Kierunki studiów realizowane w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie wywodzą sie z refleksji naukowej nad europeistyką kulturową oraz opierają się na idei praktycznego wykorzystania wiedzy humanistycznej. IKE UAM realizuje trzy kierunki studiów:

 

  • Komunikacja europejska  – studia I i II stopnia; na I stopniu prowadzone są specjalizacje: dyplomacja europejska i turystyka kulturowa; na II prowadzone są specjalizacje: medioznawstwo, zarządzanie instytucjami kultury, edukacja europejska;
  • Projektowanie kultury  – studia I stopnia; kierunek praktyczny; specjalizacje: animacja ruchu turystycznego i promocja dziedzictwa kulturowego
  • Cywilizacja zachodnioeuropejska  – studia I stopnia; kierunek praktyczny; specjalizacja: dziedzictw cywilizacji zachodu w kontekstach medialnych.

Programy studiów w IKE promują aktywność i kreatywność studentów, dając im szansę na rozwój własnych ścieżek zawodowych w duchu współczesnej humanistyki. Instytut prowadzi szeroką działalność kulturalną wychodzącą poza sztywne ramy jednostki naukowo-dydaktycznej. Naszą ideą jest przekaz najważniejszych nurtów europejskiego świata idei do społeczno-kulturowej rzeczywistości Wielkopolski i Kujaw. Inicjatywy kulturalne, festiwale, debaty, spotkania autorskie i klasy akademickie prowadzone przez IKE są realizowane zgodnie z ideą „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Instytut Kultury Europejskiej jest miejscem, w którym spotykają się współczesne trendy kultury europejskiej ze światem wielkopolskich oraz kujawskich gmin i powiatów.

 

Co niezwykle ważne, ogromna część naszej działalności pozaakademickiej jest realizowana z inicjatyw studentów i przez nich wykonywana. Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie jest miejscem, gdzie naukowa refleksja nad europeistyką kulturową, przekuwana w programy dydaktyczne, daje szanse studentom na rozwój własnych możliwości oraz realnej zmiany rzeczywistości, w której żyją.